Just-in-Time (JIT): Definisjon, eksempel, fordeler og ulemper

Just-in-Time (JIT): Definisjon, fordeler og ulemper. Hva er hovedproblemene med en JIT-produksjonsstrategi? 1. JIT-produksjonsstrategier kan være lite fleksible og kan kanskje ikke imøtekomme endringer i kundenes etterspørsel eller uventede produksjonsproblemer. 2. JIT-produksjon kan føre til høyere lagernivåer og dermed høyere bærekostnader. 3. JIT-produksjon kan kreve et høyere investeringsnivå i utstyr og opplæring, og kan dermed … Les mer

Bull Call Spread Fordeler og ulemper

En bull call spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer kjøp og salg av kjøpsopsjoner med forskjellige innløsningspriser. Utløsningskursen på kjøpsopsjonen du kjøper vil være lavere enn kjøpsopsjonen du selger. Hovedfordelen med denne strategien er at den begrenser nedsiderisikoen din samtidig som den gir deg muligheten til å tjene på en økning i prisen på den … Les mer