Tax Shelter Definisjon

Et skattely er en investering eller ordning designet for å minimere eller utsette skatter. Begrepet kan også referere til en juridisk enhet opprettet for skatteunndragelse eller skatteunndragelse. Begrepet «skattely» er mest brukt i referanse til investeringer, for eksempel eiendom, som brukes til å minimere eller utsette skatt. Begrepet kan også referere til juridiske personer, for … Les mer