Hva er en normal vare?

Normale varer er de hvis etterspørsel øker når forbrukerinntektene vokser. Selv om det er flere klasser av forbruksvarerog tjenester innen en economía, de fleste av disse er klassifisert som normale varer. Disse varetypene styres vanligvis av den normale kravloven der inntekt og etterspørsel er proporsjonal, men i tillegg til det har normale varer en rekke … Les mer

Kategorier G