Hva er likviderte skader?

Hvordan fungerer de, med eksempel.. Hva er likviditetserstatning? Skadeerstatning er en type erstatning som er spesifikt angitt i en kontrakt for å yte erstatning til en part i tilfelle den andre parten misligholder kontrakten. For eksempel, hvis Part A godtar å betale Part B $100 per dag for hver dag Part A er for sent … Les mer