Hva er et forventningsbrudd?

Et foregripende brudd er definert som et avvisende kontraktsbrudd som oppstår når en part i kontrakten tilkjennegir, gjennom ord eller oppførsel, at de ikke har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten. Dette kan skje før kontraktsforpliktelsene skal oppfylles. Et foregripende kontraktsbrudd gir den andre parten rett til å behandle kontrakten som … Les mer