Hva er sikkerhetsmargin?

Sikkerhetsmarginen er forskjellen mellom verdipapirets egenverdi og markedsprisen. Det er et mål på sikkerheten til en investering, da det representerer beløpet som markedsprisen måtte falle med før investeringen ble ulønnsom. For eksempel, hvis en aksje har en egenverdi på $100 og for tiden handles til $120, er sikkerhetsmarginen $20. Dette betyr at hvis aksjekursen faller … Les mer