Konverteringsverdidefinisjon

En konvertibel sertifikat er et gjeldsinstrument som kan konverteres til egenkapital etter innehaverens skjønn. Konverteringsprisen settes vanligvis til en rabatt i forhold til gjeldende markedspris på den underliggende aksjen, noe som gir innehaveren et insentiv til å konvertere. Konverteringsverdidefinisjonen refererer til prisen som den konvertible seddelen kan konverteres til egenkapital. Denne prisen er vanligvis satt … Les mer