Tilleggskonto

En tilleggskonto er et regnskap som gir tilleggsinformasjon om et selskaps finansielle stilling, ytelse eller kontantstrømmer. Tilleggskontoer presenteres vanligvis sammen med selskapets primære regnskap, for eksempel balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Tilleggskontoer kan gi innsikt i et selskaps generelle økonomiske helse og ytelse som kanskje ikke umiddelbart fremgår av hovedregnskapet. For eksempel kan en tilleggskonto vise … Les mer