Omløpsmidler er eiendeler som forventes å bli omgjort til kontanter innen ett år

Eksempler på omløpsmidler inkluderer kontanter, kundefordringer og inventar. Omløpsmidler er eiendeler som enten er kontanter eller kan konverteres til kontanter innen ett år. Eksempler på omløpsmidler inkluderer kontanter, kundefordringer, varelager og omsettelige verdipapirer. Hva er omløpsmiddelet fra følgende? Nåværende eiendel fra følgende er $2000. Dette er basert på informasjonen gitt i spørsmålet. Er bank omløpsmidler? … Les mer

Hva er en råvarebørs?

En råvarebørs er en organisert markedsplass der handelsmenn kan kjøpe og selge standardkontrakter for kjøp eller salg av spesifikke varer. Disse kontraktene bestemmer kvaliteten, kvantiteten og leveringsdatoen til den underliggende varen. Råvarebørser eksisterer for å gi et sentralt sted for handelsaktivitet og for å standardisere kontraktene slik at de alle er utskiftbare. Denne standardiseringen gjør … Les mer