Kapitalintensiv: Hva du trenger å vite

Hva du trenger å vite om kapitalintensive aktiviteter Hva er den beste måten å lære teknisk analyse på? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da forskjellige handelsmenn har forskjellige preferanser og meninger om hva som er den beste måten å lære teknisk analyse på. Men her er noen generelle tips som kan … Les mer

Sikkerhetsdepositum

Et depositum er en sum penger som en leietaker betaler til en utleier i begynnelsen av et leieforhold. Depositumet holdes av utleier og brukes til å dekke eventuelle skader som leietaker kan påføre eiendommen under leieforholdet. Depositumet brukes også til å dekke utgifter til eventuelle reparasjoner som må utføres ved leieforholdets slutt. Kan depositum refunderes? … Les mer