Hva er produktivitet og hvordan måle det forklart

Produktivitet er et mål på hvor effektivt en økonomi eller en bedrift produserer varer og tjenester. Det beregnes vanligvis ved å dele den totale produksjonen til en økonomi med det totale antall timer arbeidet. Det finnes ulike måter å måle produktivitet på, men den vanligste metoden er å bruke produksjon per arbeider. Dette målet beregnes … Les mer