Medlem av husholdningsdefinisjon

IRS definerer et medlem av en husholdning som «noen som bor sammen med deg som medlem av din nærmeste familie.» Dette inkluderer din ektefelle, barn, foreldre, besteforeldre, søsken og andre slektninger som bor sammen med deg. Vil jeg skylde penger hvis jeg krever 1? Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer, inkludert inntekten … Les mer

Treveis ANOVA

En treveis ANOVA er en statistisk test som brukes til å bestemme effekten av tre uavhengige variabler på en avhengig variabel. Treveis ANOVA kan brukes til å teste for interaksjonseffekter mellom de tre uavhengige variablene. Hvorfor bruke en MANOVA i stedet for ANOVA? Det er noen grunner til at du kanskje vil bruke en MANOVA … Les mer