Hva er en strategisk forretningsenhet?

En definisjon av en strategisk forretningsenhet kan være det settet med aktiviteter som utføres av et selskap Selskapet som det kan settes en felles strategi for og som er forskjellig fra resten av selskapets aktiviteter. Denne strategien er autonom fra resten, men den er ikke helt uavhengig siden alle strategiene til de forskjellige strategiske forretningsenhetene … Les mer