Hva er den veide gjennomsnittsprisen?

Begrepet vektet gjennomsnittspris refererer til en verdsettelsesmetode som er mye brukt i regnskap for å måle aksjene som et selskap har. For å få denne informasjonen må det gjøres en beregning av gjennomsnittsverdien av aksjene som var i begynnelsen og av oppføringene vektet i henhold til mengdene. Hvordan beregner jeg den veide gjennomsnittsprisen? Den veide … Les mer

Kategorier V