Inngangshindringer

Inngangshindringene i forretningsområdet refererer til vanskelighetene og hindringene som et selskap møter når de får tilgang til et nylig opprettet marked, produkt eller merke. Disse hindringene kan være av forskjellige slag, for eksempel juridiske, økonomiske eller etiske. Begrepet adgangsbarriere tilskrives Michael Porter, som definerte det som en av de fem kreftene til grunnleggende kompetanse, innenfor … Les mer

Kategorier I