Underskudd

En mangel er mengden som et selskaps faktiske resultater faller under dets forventede eller planlagte resultater. Mangler kan oppstå på ulike områder av et selskaps virksomhet, inkludert salg, produksjon og finansiering. Mangler kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert økonomiske forhold, konkurranse og dårlig planlegging. Hva er likviditetsmangel? En likviditetsmangel er en situasjon der … Les mer

Hva er det samlede tilbudet?

Konseptet Aggregate Offer (OA) refererer til makroøkonomi til produksjonen som selskaper ville være villige til å selge basert på et gjennomsnittlig prisnivå, visse kostnader og visse forretningsforventninger. I det store og hele vil selskaper ønske å selge all sin produksjon til høyest mulige priser. Imidlertid kan både produksjonskostnader og forretningsforventninger være avgjørende i denne sammenhengen. … Les mer

Kategorier T

Hva er enhetsprisen?

Å liste opp alle produktene med forskjellige mengder kan være litt forvirrende når du genererer sedler. Faktureringsregelverket krever at konseptet enhetspris vises, for å unngå denne typen rot. Når vi snakker om enhetspris, som navnet antyder, mener vi mengden per enhet (som bare er talt en gang) av et produkt eller en tjeneste. Enhetsprisen skal … Les mer

Kategorier E