Sosial rettferdighet Definisjon

Begrepet «sosial rettferdighet» brukes ofte om hverandre med «økonomisk rettferdighet». Mens de to begrepene er like, er det et subtilt, men viktig skille mellom dem. Økonomisk rettferdighet refererer til rettferdig og rettferdig fordeling av ressurser og muligheter i et samfunn. Det handler om å sikre at alle har lik sjanse til å delta i økonomien … Les mer