Definisjon av tilsiktet defekt Grantor Trust (IDGT)

En trust som er bevisst defekt for skatteformål. En IDGT brukes vanligvis i eiendomsplanlegging for å minimere gave- og eiendomsskatter. Tildeleren av en IDGT beholder visse fullmakter, for eksempel makten til å tilbakekalle trusten, noe som fører til at trusten blir behandlet som en del av tilskuddsgivers bo for skatteformål. Dette gjør at tilskuddsgiveren kan … Les mer