Hva er front-running i aksjer?

Front-running er en type markedsmanipulasjon som oppstår når en trader kjøper eller selger et verdipapir basert på forhåndskunnskap om en ordre som snart vil bli plassert av en annen part. Med andre ord, den næringsdrivende «frontkjører» den andre partens ordre ved å gå foran den. Front-running anses som en form for markedsmanipulasjon fordi det utnytter … Les mer