Definisjon av tapte inntekter

Tapsfortjeneste er inntektene som et selskap ville ha generert dersom det ikke hadde tatt en bestemt beslutning. Dette begrepet brukes ofte i forbindelse med kapitalinvesteringsbeslutninger, hvor et selskap må velge mellom ulike investeringsalternativer. Opsjonen med høyest forventet avkastning sies å ha størst tapsverdi. Hvorfor alternativkostnad er det beste alternativet? Alternativkostnaden for en vare eller tjeneste … Les mer

Hva er en myk kreditt?

Den såkalte soft credit er en type kreditt der långiveren tilbyr låntakeren et lån med meget gunstige betingelser for dette. Myke kredittvilkår Disse gunstige forholdene kan primært være to: Lav rente. Vanligvis tilbyr disse typer studiepoeng en rente lav, som vanligvis er under renten på markedslån. Dette er åpenbart verdsatt, da det fører til at … Les mer

Kategorier K