Vekstaksjer: Hva det er, eksempler, vekstaksjer vs

verdiaksjer. Vekstaksje: Hva det er, eksempler, vekstaksje vs. verdiaksje Hva er en vekstaksje på en enkel måte? En vekstaksje er et selskap hvis inntjening forventes å vokse med en hastighet over gjennomsnittet i forhold til markedet. Vekstaksjer har en tendens til å være mer volatile enn markedet som helhet, men de tilbyr også potensial for … Les mer