Sidecar Investment Definition

En sidevognsinvestering er en investering som gjøres i tillegg til, eller ved siden av, en primærinvestering. Hensikten med en sidevognsinvestering er å gi ekstra kapital til primærinvesteringen, eller å gi ytterligere beskyttelse mot tap. Sidebilinvesteringer gjøres ofte av hedgefond og andre institusjonelle investorer. De kan også lages av individuelle investorer, selv om dette er mindre … Les mer

QTIP Trusts

En QTIP-trust er en trust opprettet til fordel for en gjenlevende ektefelle som kvalifiserer for ekteskapelig fradrag fra eiendomsskatt. Nøkkeltrekket til en QTIP-trust er at den gir den gjenlevende ektefellen rett til å motta hele inntekten fra trusteiendommen for livet, men gir ikke ektefellen noen rett til hovedstol før etter den andre ektefellens død. Grunnen … Les mer