The Lowdown on Rent Control

Husleiekontroll er en statlig pålagt priskontroll av leieprisen på en boligeiendom. Den er designet for å holde boliger rimelige for leietakere med lavere inntekt. I de fleste husleiekontrollerte jurisdiksjoner har utleiere lov til å øke leieprisene bare med en fast prosentandel hvert år, og de kan ikke kreve hva de vil. Det er to typer … Les mer

Konjunktursyklusen: dens natur, målinger og faser

. Konjunktursyklus: hva den er, de 4 fasene og hvordan man måler den. Hva er de 4 fasene i virksomheten? 1. Den første fasen av virksomheten er oppstartsfasen. Dette er når en ny virksomhet lanseres og er typisk preget av høy grad av usikkerhet og risiko. 2. Den andre fasen av virksomheten er vekstfasen. Dette … Les mer

Hva er intern regnskap?

Intern regnskap er en av to typer regnskap eksisterende fra et økonomisk sirkulasjonssynspunkt. Basert på dette synspunktet kan vi dele regnskap i internt eller eksternt. Intern regnskap er ansvarlig for å analysere og tolke de økonomiske dataene om hva som skjer i selskapet. Hovedfunksjonen er å evaluere kostnadene og fordelene fra de forskjellige produksjonsområdene. Mål … Les mer

Kategorier R