Hvordan fungerer en valutabytte?

En valutaswap er en avtale mellom to parter om å bytte et gitt beløp av en valuta til en annen valuta til en forhåndsbestemt kurs i en spesifisert tidsperiode. Swapper kan brukes til å sikre seg mot valutarisiko eller for å spekulere i valutabevegelser. Det finnes to typer valutaswapper: -Fast for flytende: I en fast … Les mer