Posisjon

Posisjonen til en aksje er dens plass i markedet. Posisjonen til en aksje bestemmes av prisen, som er satt av markedet. Posisjonen til en aksje bestemmes også av volumet, som er antall aksjer som omsettes på en dag. Er shortposisjon det samme som shortsalg? En short posisjon er når en investor selger et verdipapir de … Les mer