Definisjon av holdt ordre

I handelssammenheng er en holdt ordre en ordre som ikke utføres umiddelbart, men i stedet holdes av megleren til markedsforholdene er gunstige for utførelse. Denne typen ordre brukes ofte av handelsmenn som prøver å dra nytte av kortsiktige prisbevegelser. Hva er typene handel? Det er fire hovedtyper handel: 1. Spothandel Dette er den vanligste typen … Les mer