Kapitalreduksjon: definisjon, hvordan det fungerer og eksempel

Hva er kapitalreduksjon? Kapitalnedsettelse er en prosess der et selskap reduserer sin aksjekapital. Dette kan gjøres ved å kansellere aksjer, kjøpe tilbake aksjer eller på annen måte. Hvorfor ville et selskap redusere sin aksjekapital? Det er flere grunner til at et selskap kan ønske å redusere aksjekapitalen. For eksempel kan det være lurt å forbedre … Les mer