En kapitaleiendel er en eiendel med langsiktig økonomisk verdi

Hva er en kapitaleiendel? En kapitaleiendel er enhver eiendel som brukes til å generere inntekt, enten gjennom kapitalgevinster eller gjennom produksjon av varer og tjenester. Kapitalverdier kan omfatte ting som land, bygninger, maskiner og kjøretøy. Hva er 10 eksempler på eiendeler? 1. Kontanter og kontantekvivalenter 2. Kundefordringer 3. Varelager 4. Forskuddsbetalte utgifter 5. Kortsiktige investeringer … Les mer