Definisjon av konsensusestimat

Konsensusestimatdefinisjonen refererer til gjennomsnittsprognosen til en gruppe analytikere for et bestemt selskaps fremtidige inntjening. Konsensusestimatet er utledet ved å ta gjennomsnittet av alle de enkelte prognosene. Hva er analytikerens konsensusvurdering? Analytikerkonsensusvurdering er et mål på hva analytikere mener er den sannsynlige fremtidige investeringsytelsen til et verdipapir, basert på deres anbefalinger. Det er vanligvis uttrykt som … Les mer