Frekvens-alvorlighetsmetode

Frekvens-alvorlighetsmetoden er en måte for forsikringsselskaper å estimere forventede tap fra fremtidige hendelser. Denne metoden er også kjent som kjedestigemetoden. Frekvens-alvorlighetsmetoden bruker historiske data for å forutsi sannsynligheten (hyppigheten) for fremtidige hendelser og alvorlighetsgraden av disse hendelsene. Metoden starter med et estimat av forventet antall hendelser (frekvens) og estimerer deretter forventede tap (alvorlighetsgrad) for hver … Les mer