Hva er en samurai-obligasjon?

En samurai-obligasjon er en japansk yen-denominert obligasjon utstedt i Tokyo av et ikke-japansk selskap. Samurai-obligasjoner er underlagt japansk lov og er underlagt japansk beskatning. Utstederen av en samurai-obligasjon er vanligvis et utenlandsk selskap som ønsker å skaffe kapital i det japanske markedet. Samurai-obligasjoner ble først introdusert i 1961. Navnet «samurai»-obligasjoner er avledet fra det faktum … Les mer