Venteperiode

En venteperiode er en periode som en ansatt må vente før de er kvalifisert til å motta ytelser under en forsikringsplan. For eksempel kan en ansatt måtte vente 3 måneder etter at han begynte i en ny jobb før de er kvalifisert til å motta helseforsikringsytelser. Hva er en 90-dagers prøvetid? I forsikringsbransjen er en … Les mer

Hva er markedet?

Tradisjonelt har markedet vært stedet hvor kjøpere og selgere møttes for å utføre sin kommersielle virksomhet. Dette markedskonseptet var knyttet til en geografisk beliggenhet, men som et resultat av fremgang og kommunikasjon har dette begrepet blitt løsrevet fra sin lokale karakter. Derfor passer det i dag bedre med markedsdefinisjonen til settet med kjøps- og salgshandlinger … Les mer

Kategorier M