Metropolitan Statistical Area (MSA)

A Metropolitan Statistical Area (MSA) er en geografisk region med relativt høy befolkningstetthet. MSAer brukes vanligvis av offentlige etater og bedrifter til statistiske formål. Det finnes to typer MSAer: 1. Metropolitan Statistical Areas (MSA) – Dette er områder med en befolkning på 50 000 eller mer. 2. Micropolitan Statistical Areas (μSAs) – Dette er mindre … Les mer

Hva er EBIT?

Dette begrepet svarer til akronymet på engelsk Inntjening før renter og skatter (resultat før renter og skatter, på spansk). Uten tvil er det en av de mest relevante indikatorene for selskapet, spesielt når man snakker om regnskap og regnskap, ettersom de tillater oss å sammenligne forretningsresultater mellom enheter. I utgangspunktet er det en indikator på … Les mer

Kategorier E