Karbonkreditter og hvordan de kan kompensere for karbonavtrykket ditt

Karbonkreditter er en omsettelig vare som representerer en enhet av karbondioksid (CO2) eller andre klimagasser (GHG). Karbonkreditter kan brukes til å kompensere for en persons eller organisasjons karbonavtrykk. En karbonkreditt tilsvarer ett metrisk tonn CO2. Organisasjoner som slipper ut klimagasser kan kjøpe karbonkreditter for å kompensere for utslippene deres. For eksempel kan et selskap som … Les mer