Byttekostnader

Innen mikroøkonomi er byttekostnader barrierene for etablering som et selskap møter når de prøver å gå inn i et nytt marked. De kan ha mange former, for eksempel kostnadene ved å sette opp et nytt produksjonsanlegg, kostnadene ved markedsføring til nye kunder, eller kostnadene for opplæring av ansatte i nye produkter eller prosesser. Byttekostnader kan … Les mer

Poissons distribusjonsformel og mening i finans

Poisson-fordelingen er en sannsynlighetsfordeling som kan brukes til å beregne sannsynligheten for at et gitt antall hendelser inntreffer i en gitt tidsperiode. Poisson-fordelingen brukes ofte i finans for å beregne sannsynligheten for at et gitt antall økonomiske hendelser inntreffer i en gitt tidsperiode. Hva er Poisson-fordeling i kvantitative teknikker? Poisson-fordelingen er en diskret sannsynlighetsfordeling som … Les mer