Gjennomsnittlig årlig løpende løpetid

Gjennomsnittlig årlig gjeldende løpetid er mengden gjeld som et selskap har planlagt å forfalle i løpet av de neste tolv månedene. Dette tallet er viktig fordi det viser hvor mye kontanter et selskap må ha for hånden for å oppfylle sine forpliktelser. Et høyt tall kan indikere at et selskap står i fare for å … Les mer