Hva er Power Distance Index (PDI)?

Power Distance Index (PDI) er et mål på nasjonale kulturer som brukes innen internasjonal virksomhet. Den ble utviklet av den nederlandske psykologen Geert Hofstede og gjenspeiler i hvilken grad mindre mektige medlemmer av organisasjoner og institusjoner i et samfunn aksepterer og forventer at makt er ulikt fordelt. PDI-poengsummen for et land er basert på undersøkelser … Les mer