Bak Big-Ticket-varer

En «big-ticket item» er et begrep som brukes for å beskrive et stort, dyrt kjøp. «Bak store billettvarer» betyr at kjøpet gjøres uten å forstå konsekvensene eller implikasjonene av kjøpet. Dette kan være et risikabelt forslag, da kjøperen kanskje ikke er helt klar over hva de går inn i. Hva er høy billett og lav … Les mer