Private Activity Bond (PAB)

En privat aktivitetsobligasjon (PAB) er en type kommunal obligasjon hvis inntekter brukes til å finansiere prosjekter som ikke eies eller drives av en statlig enhet. Vanligvis utstedes PAB-er av statlige og lokale myndigheter for å finansiere prosjekter som er privateide, for eksempel flyplasser, boligutbygginger og infrastrukturprosjekter. Rentene på PAB-er er generelt fritatt for føderale inntektsskatter, … Les mer