Gratis kontantstrøm til firmaet (FCFF)

Gratis kontantstrøm til firmaet (FCFF) er et mål på hvor mye kontantstrøm som er tilgjengelig for firmaet etter å ha regnskapsført driftsutgifter, kapitalutgifter og gjeldsbetjening. Det er en nyttig beregning for å vurdere et selskaps økonomiske helse og dets evne til å generere kontantstrøm. Er fri kontantstrøm et godt mål på ytelse? Ja, fri kontantstrøm … Les mer