Look-Ahead Bias

Look-ahead bias er en type seleksjonsskjevhet som kan oppstå når fremtidige hendelser brukes til å forutsi tidligere hendelser. Dette kan skje når data samles inn i etterkant, eller når data samles inn i sanntid, men brukes til å forutsi tidligere hendelser. Dette kan føre til unøyaktige resultater og konklusjoner. Hva er de 5 kildene til … Les mer