Rediscount

Redontering er prosessen med å låne midler fra en sentralbank eller annen finansinstitusjon, ved å bruke kvalifiserte sertifikater som sikkerhet. Sertifikatet utstedes vanligvis av et selskap med det formål å finansiere kortsiktige arbeidskapitalbehov. Låneselskapet betaler et gebyr for tjenesten, som typisk er en prosentandel av pålydende verdi av sertifikatet. Sentralbanken eller finansinstitusjonen som har sikkerheten … Les mer