Økonomisk leie: Definisjon, typer, hvordan det fungerer og eksempel

Hva er økonomisk leie? Økonomisk leie er en betaling til en produksjonsfaktor som overstiger det som er nødvendig for å beholde den i sin nåværende bruk. Det er fire typer økonomisk leie: 1. Plassleie 2. Grunnrente 3. Monopolleie 4. Differensiell leie Stedsleie er betalingen til eier av et nettsted for dets beliggenhet. Ressursrente er betalingen … Les mer

Ugunstig avvik

Ugunstig avvik er forskjellen mellom de faktiske resultatene og de budsjetterte eller forventede resultatene. Et negativt avvik indikerer at de faktiske resultatene er dårligere enn de budsjetterte eller forventede resultatene. Ugunstig variasjon kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert ineffektivitet, dårlig planlegging og ugunstige økonomiske forhold. Hva er RO i regnskap? RO, eller Return … Les mer