Prepakket konkurs

Ferdigpakkede konkurser er bedriftskonkurser der debitorselskapet og dets kreditorer utvikler og blir enige om en reorganiseringsplan før de begjæres konkurs. Denne typen konkurs lar selskapet unngå noen av de kostbare og tidkrevende sidene ved tradisjonelle konkursbehandlinger. Ferdigpakkede konkurser brukes vanligvis når et selskap står overfor økonomiske vanskeligheter, men ennå ikke er på insolvenspunktet. Denne typen … Les mer

Hva er markedsposisjonering?

Definisjonen av markedsposisjonering består i å avklare i hvilken posisjon produktet eller tjenesten til en Selskapet sammenlignet med andre som gir markedet lignende varer. En korrekt markedsposisjon sikrer at en artikkel blir ansett som unik, og hjelper brukeren å bruke den når man oppnår en spesifikk fordel. En riktig markedsposisjon gjør at en artikkel eller … Les mer

Kategorier M