Trading Margin Overskytende

Begrepet «overskridelse av handelsmargin» refererer til overskuddet av verdien av en traders verdipapirer over marginbeløpet som traderen har deponert hos megleren. Denne overskytende marginen kan brukes til å dekke tap på kontoen, eller den kan trekkes tilbake av næringsdrivende. Hva er marginkontotype? En marginkonto er en konto som lar investorer låne penger fra megleren for … Les mer