Hva er obligasjonsforsikring?

Obligasjonsforsikring er forsikring som beskytter obligasjonseiere mot risikoen for at en obligasjonsutsteder misligholder sine gjeldsforpliktelser. Forsikringen er gitt av et tredjepartsforsikringsselskap, og den dekker vanligvis hele obligasjonsverdien. Obligasjonsforsikring kan gjøre obligasjoner mer attraktive for investorer, siden det reduserer risikoen for å investere i dem. Hva er eksempler på fast inntekt? Det finnes mange typer rentepapirer, … Les mer