Netto kontanter

Netto kontanter er mengden kontanter som et selskap har for hånden etter å ha trukket fra eventuelle utestående forpliktelser. Dette tallet er viktig fordi det gir innsikt i et selskaps evne til å betale regningene og finansiere driften. netto kontanter kan beregnes ved å trekke et selskaps totale forpliktelser fra dets totale eiendeler. Hva er … Les mer

Hva er en ukvalifisert revisjon?

En ukvalifisert revisjon er en revisjon som ikke inneholder noen kvalifikasjoner eller unntak. Dette betyr at regnskapet som revideres er uten vesentlig feilinformasjon, og at revisor ikke har funnet vesentlige problemer med selskapets internkontroll eller regnskapsrutiner. En ukvalifisert revisjon er den høyeste grad av sikkerhet som en revisor kan gi, og blir ofte sett på … Les mer