Hva er en MRP?

Materialplanlegging eller MRP er et system som brukes av selskaper for administrasjon og planlegging, vanligvis forbundet med programvare som gjør det. Hva dette programmet gjør er å planlegge produksjon og kontrollere inventar, som kommer selskaper enormt til gode. Målet er at selskapet har alle nødvendige forsyninger, eller alt nødvendig materiale til rett tid for å … Les mer