Hvordan substitutter fungerer

Substitutter er to produkter eller tjenester som kan brukes i stedet for hverandre. I mikroøkonomi brukes begrepet vanligvis for å referere til to produkter som er nære substitutter. For eksempel er kaffe og te nære erstatninger. Dette betyr at hvis prisen på kaffe går opp, vil folk sannsynligvis gå over til te. Det er viktig … Les mer

Tilfeldig variabel

En tilfeldig variabel er en variabel hvis verdi ikke er kjent på forhånd, men som bestemmes av en tilfeldig prosess. Tilfeldige variabler kan enten være diskrete eller kontinuerlige. Diskrete tilfeldige variabler tar på seg et begrenset eller tellbart antall verdier, mens kontinuerlige tilfeldige variabler får en hvilken som helst verdi innenfor et visst område. Hva … Les mer

Hva er mikroblogg?

En definisjon av mikroblogging er form for kommunikasjons- eller publikasjonssystem som er basert på sending av korte tekstmeldinger, vanligvis med en maksimal lengde på 140 tegn, gjennom verktøy opprettet med det oppdraget. Hva er mikroblogging og hva er det til? Konseptet med mikroblogging er også kjent som nanoblogging, og det bruker systemer som direktemeldinger, SMS, … Les mer

Kategorier M