Total forsikringsverdi (TIV) Definisjon

Den totale forsikringsverdien (TIV) av en eiendom er det maksimale beløpet som et forsikringsselskap er villig til å betale i tilfelle totaltap. TIV bestemmes av forsikringsselskapet basert på eiendommens verdi, polisegrensen og egenandelen. Hva betyr 80 % medforsikring i kommersiell forsikring? Samforsikring er en type kostnadsdeling der den forsikrede betaler en viss prosentandel av totalkostnaden … Les mer

Cash Is King

Begrepet «Cash is King» er et populært ordtak i næringslivet som understreker viktigheten av kontantstrøm. Generelt trenger bedrifter kontanter for å kjøpe inventar, betale utgifter og tjene penger. Derfor er det viktig for virksomheter å generere positiv kontantstrøm for å holde seg flytende. Det er noen forskjellige måter å generere positiv kontantstrøm på, for eksempel … Les mer