Hva er nosjonell verdi?

Nominell verdi er pålydende av et finansielt instrument, uten å ta hensyn til instrumentets markedsverdi. Den nominelle verdien brukes til å beregne visse typer finansielle risikoer, som kredittrisiko og eksponering mot renteendringer. For eksempel er den nominelle verdien av en obligasjon dens pålydende, mens den nominelle verdien av en valutaswap er den pålydende verdien av … Les mer

Bill of Exchange Definisjon: Eksempler og hvordan det fungerer

Hva er en veksel? En veksel er et juridisk dokument som pålegger en person eller enhet å betale en viss sum penger til en annen person eller enhet. Hvem kan godta en veksel? Aksepteren av en veksel er den personen som er forpliktet til å betale beløpet som er spesifisert i vekselen. Mottakeren kan være … Les mer

Hva er en underskuddsutgiftsenhet?

En underskuddsutgiftsenhet er en enhet i offentlig eller privat sektor hvis utgifter overstiger inntektene. I offentlig sektor inkluderer underskuddsutgiftsenheter staten, statlige og lokale myndigheter og offentlige selskaper. I privat sektor inkluderer underskuddsutgiftsenheter husholdninger og bedrifter. Begrepet «underskuddsutgifter» brukes ofte om hverandre med «statsgjeld» eller «statsgjeld.» Imidlertid refererer statsgjeld bare til statsgjelden, mens statsgjeld refererer til … Les mer